نویسنده: علی اکبر بناء رضوی

جلسه هماهنگی رؤسای مجلس دانش آموزی ناحیه ۳ در دفتر آقای غفوری معاونت پرورشی و تربیت بدنی

صبح امروز ۳ خردادماه ۱۴۰۱ جلسه هماهنگی فعالیت های مجلس دانش آموزی ناحیه ۳ مشهد مقدس در دفتر جناب آقای غفوری معاونت محترم پرورشی و تربیت بدنی با حضور سرکار…