به گزارش روابط عمومی مجلس دانش آموزی ناحیه ۳ مشهد مقدس، دو تیم پسر شرکت کننده از آموزش و پرورش ناحیه ۳ مشهد مقدس در مرحله استانی مناظره ملی دانش آموزی، موفق به کسب دو رتبه استانی شدند.

*رتبه اول استانی

موضوع:
جایگاه تشکیلات دانش آموزی در تحول نظام آموزش و پرورش کشور

🔹تیم موافق
اعضای گروه: آقایان
بنیامین طوفانی (سخنران) دبیرستان کیان(سرگروه)
محمد مهدی مرادی (محقق) دبیرستان حبرانی
علی اکبر بنا رضوی (سخنران) دبیرستان سلمان فارسی
امیرمحمد چنارانی (محقق) هنرستان کوشا

*رتبه سوم استانی

موضوع: جایگاه تشکیلات دانش آموزی در تحول نظام آموزش و پرورش کشور

🔹تیم مخالف
اعضای گروه: آقایان
سید علی هاشمی (سخنران) دبیرستان شاهد حکمت
امیرمحمد چنارانی (محقق) هنرستان کوشا
سید ابوالفضل موسوی (سخنران) هنرستان دکتر قندی (سرگروه)
محمد امین سید محمد طهرانی (محقق) دبیرستان دلشاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.