به گزارش روابط عمومی مجلس دانش آموزی ناحیه ۳ مشهد مقدس، طرح گام های عاشقی دهه پایانی ماه صفر امسال، با محوریت مجلس دانش آموزی ناحیه ۳ مشهد مقدس برگزار می شود.

سایت ثبت نام این طرح نیز زیردامنه سایت روابط عمومی مجلس دانش آموزی ناحیه ۳ مشهد مقدس به آدرس زیر در نظر گرفته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.